… att mitt jobb är ett jävla awesome place right now!

Folk lyssnar på mig och jag får komma med mer eller mindre smarta slutsatser för att vi ska förbättra verksamheten. Jag har kanske inte så mycket kontakt med människor som jag skulle vilja (tror det blir bättre) men jag är delaktig och jag får chans att utvecklas och TÄNKA. Så. Slut på meddelande.

Annons